Carlos Gramaje

Actor protagonista de Mar i Cel (1988-2006-2015) de «Dagoll Dagom», psicòleg i amb UNA AMPLIA EXPERIÈCIA DOCENT de mes de 30 anys.

A través d’una acurada tècnica vocal i interpretativa personalitzada, les seves classes proporcionen als alumnes la possibilitat de treballar una gamma àmplia d’estils musicals i registres teatrals, potenciant les pròpies habilitats innates per tal d’assolir presència, naturalitat i seguretat personal i emocional amb l’objectiu de potenciar en l’alumne l’autoestima, l’autoimatge i l’autocontrol a través del teatre, la dansa, la música i el cant modern.

L’aula és converteix en un espai on els alumnes poden explorar i descobrir el seu propi Univers creatiu.
NO ÉS NECESSARI TENIR EXPERIÈNCIA per gaudir d’aquesta activitat. Tots els alumnes (des de 5 anys fins qualsevol edat en grups configurats per edats correlatives) utilitzen aquesta via com a complement d’expansió i creixement personal, i l’experiència ja els ha demostrat la utilitat terapèutica d’aquesta metodologia en tots els àmbits de les seves vides