Dansa Contemporanià

La dansa contemporània no es regeix per una tècnica concreta si no que prioritza l’expressió autèntica en el moviment. Es pot utilitzar qualsevol música per a ballar dansa contemporània, des música clàssica fins a música pop rock actual o fins i tot hip hop, o prescindir d’ella. Amb la dansa contemporània trobaràs el teu moviment i t’expressaràs lliurament a través d’ell.

Dividim els grups per edats i nivells, adequant les classes a l’edat i nivell dels nostres alumnes.

Durant les classes es treballen exercicis de tècnica contemporània de diferents estils (exercicis de terra, centre i diagonals) enfocats a la realització posterior d’una coreografia introduint cada un dels elements treballats a classe. Per altra banda, s’ofereixen als alumnes recursos artístics, per a més endavant realitzar improvisacions individuals i grupals afavorint així l’exploració y les possibilitats del cos de cada ballarí i la seva creativitat.

Recomanem complementar aquesta classe amb clàssic i/o modern jazz. Consulta a Dansa infantil i juvenil per més informació.

Balla lliure a través de la dansa contemporània!

Horari:

Dijous de 19 a 20.30 h